Ir directamente al contenido

Customización de cookies

Cookies Analytics

Este sitio web utiliza cookies de terceros para cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos por medio de la cookie Google Anlytics

Cookies para compartir en redes sociales

Usamos algunos complementos para compartir en redes sociales, para permitirle compartir ciertas páginas de nuestro sitio web en las redes sociales. Estos complementos colocan cookies para que pueda ver correctamente cuántas veces se ha compartido una página.

Pribatutasun politika

Fitxategiarenerantzulearenidentitatea

ErabiltzaileekwebgunekoedozeinformulariorenbidezemandakoinformazioaZumarragako Udalak (IFK: P2008600E; helbidea: Euskadi Plaza, 1, 20700 Zumarraga (Gipuzkoa) jaso, bildu, kudeatu eta erabiliko du.

Tratamenduarenhelburua

Oro har, erabiltzaileakemandakoinformazioaerabiliko du erakundeak, honakohelburuhauetarako:

  • Emandakozerbitzuetanhobekuntzakdiseinatuahalizatekoestatistika-azterlanakegitea.
  • Erabiltzaileareneskaereierantzuteaedohoriekkudeatzea.
  • Informazio-emailakbidaltzea astero.

Hala ere, webgunehonetandatupertsonalakbiltzekozenbait formulario aurkitukodituzu. Formulario horietakobakoitzean, horienbidezematendituzundatuentratamenduariburuzkoinformaziozehatzaaurkitukoduzu.

Informazioarenhartzaileak

ErakundeakinformazioakudeatzekoMailchimp web-aplikazioaerabiltzen du marketing plataforma modura, beraz, harpidetzaegitendeneanzureinformazioaerakundehorribidaltzenzaiolaonartzenduzu. Mailchimpenpribatutasunpolitikakirakurriditzakezuhemen.

Horrezgain, erakundeakez dio informaziohorihirugarreninoriemango, salbu eta indarrekolegeriakhorretarabehartzenbadu (adibidez, polizia-ikerketa baten esparruanegindakoeskaeraofizialbat), edowebgunehorimantentzeko eta kudeatzekoedojasotakoeskaereierantzutekobeharrezkoakdirenzerbitzuakerakundeariematendizkiotenhornitzaileakbadira.

4. Eskatutakoinformazioanahitaezkoaedoaukerakoaizatea

Formulario bakoitzekonahitaezkodatuak hala identifikatukodirainprimakianbertan.Informaziohoriezemateakerabiltzaileakeskatutakozerbitzuagauzatzeaeragotziko du.

5.Eskubideak baliatzea

Erabiltzaileakberebaimenaezeztatu eta beredatupertsonalakeskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzekoeskubideakbaliatuahal izango ditu, bai eta tratamenduarimugakjarriedozuzeneanaurkaegin ere edodatuhoriektransferitzekoeskubideabaliatuahal izango du, azoka@zumarraga.eushelbideramezuelektronikobatbidalita.

Era berean, informaziogehiagonahibaduedodatupertsonalakbabestekoeskubideaurratuzaizula uste badu, erreklamazioaaurkeztuahal izango daDatuakBabestekoEspainiakoAgentzian (www.aepd.es).

Erabiltzailearenkonpromisoak

Erabiltzaileakbermatzen du 18 urtetikgorakoadela eta emandakoinformazioazehatza eta egiazkoa dela.

Erabiltzaileakkonpromisoahartzen du erakundearijakinaraztekoemandakoinformazioaaldatzenbada, posta elektroniko baten bidez, azoka@zumarraga.eushelbidera, webgunearenerabiltzailegisaidentifikatuz eta aldatubeharrekoinformazioazehaztuzjakinaraziko duela.

Hirugarrenendatuak, erabiltzaileakemandakoak

Erabiltzaileakhirugarrenendatupertsonalakedozeinhelburutarakoematenbaditu, bermatuegingo du aldezaurretikkaltetueiinformazioaemandiela eta baimenalortu duela beredatuakerakundearijakinarazteko.

Erabiltzaileakbermatzen du kaltetuak 18 urtetikgorakoakdirela eta emandakoinformazioazehatza eta egiazkoadela.

Erabiltzaileakbaldintzahoriekezbetetzeagatikerantzukizunaksortzenbadira, ez-betetze horren ondorioeierantzunbeharko die.

Cookieak eta jarraipen-fitxategiak

Erabiltzaileakonartuegiten du cookie-ak eta IP helbideenjarraipenerakofitxategiakerabiltzea, eta erakundeakdatuestatistikoakjasotzekoaukeraematen dio: lehenbisitaren data, bisitatu den aldikopurua, azkenbisitaren data, URL eta jatorrizkodomeinua, erabilitakoesploratzailea eta pantailarenbereizmena.

Erabiltzaileak cookie-aksortzeaeragoztekoaukera du, dagokionaukerahautatutaberenabigazio-programan. Hala ere, erakundeakez du beregainhartzenhoriekdesaktibatzeakorrialdearenfuntzionamenduegokiaeragotzikoduenik.

Cookie-i buruzkoinformaziogehiagolordezakezu cookie-n politikan.

Segurtasun-neurriak

Erakundeakbeharrezkoneurriteknikoak eta antolakuntzakoakhartuditudatupertsonalensegurtasunabermatzeko eta datuhoriekaldatzea, galtzea, tratatzeaedobaimenik gabe eskuratzeasaihesteko, kontuanhartutateknologiarenegoera, biltegiratutakodatuenizaera eta arriskuak, gizaekintzatikedoingurunefisikoedonaturaletikdatozenak.

Hala ere, erabiltzaileakjakinbehar du Internetekosegurtasun-neurriakezdirelamenderaezinak.

GurePribatutasunPolitikanjasotzen den informazioariburuzzalantzarenbatbaduzu, posta mezubatbidaldezakezuhelbidehonetara: azoka@zumarraga.eus